Dofinansowania

Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia można uzyskać przez PCPR i MOPS

Tego typu dofinansowanie, pozwala na otrzymanie dopłaty w wysokości do 60 % na zakup sprzętu rehabilitacyjnego typ np.  Łóżko rehabilitacyjne, materace, koncentratory tlenu, podnośniki dla niepełnosprawnych, schodołazy, sprzęt do ćwiczeń i wiele innych produktów.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek z kpl dokumentów:

1.zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego

2. Fakturę pro forma na sprzęt wystawiona przez firmę przedstawiającą ofertę
3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

4. Dokument z orzeczeniem o niepełnosprawności

Z powyższymi dokumentami należy udać się do PCPR lub MOPS w swoim rejonie zamieszkania i złożyć wniosek, który dostępny jest w każdym punkcie o przyznanie dofinansowania

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych lub likwidacji barier w komunikowaniu się

Ta forma dofinansowania pozwala osobie niepełnosprawnej swobodne przemieszczanie się w miejscu zamieszkania. Dofinansowanie to pozwala m.in na zakup schodołaza lub podnośnika dla osób niepełnosprawnych można również ubiegać się o dofinansowanie kosztów za dokonanie prac budowlanych. Wysokość dofinansowania to kwota: do 80 % wartości.

Aby uzyskać dofinansowanie powyższe należy złożyć kpl dokumentów:

1. Dokument z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. Dokument potwierdzający zameldowanie w miejscu  w którym ma nastąpić likwidacja bariery

3. Ewentualny kosztorys lub projekt w przypadku ubiegania się o prace budowlane

4. Zezwolenie na wykonanie prac remontowych

Z powyższymi dokumentami należy udać się do PCPR lub MOPS w swoim rejonie zamieszkania i złożyć wniosek, który dostępny jest w każdym punkcie o przyznanie dofinansowania.

 

Po uzyskaniu powyższych dofinansowań konieczne jest podpisanie umowy następnie należy dokonać zakupu na wybrany sprzęt i przedstawienie dowodu zakupu typ: faktura VAT wystawioną przez firmę InfoGEM