Dziennik sterylizacji autoklawu

28-07-2022

Od nowoczesnego gabinetu kosmetycznego czy też gabinetu lekarskiego wymaga się obecnie maksymalnego bezpieczeństwa, w tym ochrony przed drobnoustrojami i patogenami. Aby sprostać tym wymaganiom, od takich instytucji wymaga się posiadania autoklawu. Sama jednak obecność sprzętu do sterylizacji nie jest wystarczająca - aby uniknąć problemów ze strony sanepidu oraz usprawnić działanie przeglądów technicznych oraz serwisu, należy prowadzić specjalny dziennik sterylizacji, czyli zeszyt z dokumentacją wszystkich przeprowadzonych sterylizacji. 

Prowadzenie zeszytu sterylizacji gwarantuje bezpieczeństwo klientów oraz pracowników gabinetu. Stanowi on dowód w przypadku zarażenia się któregoś z klientów, gwarantuje że wszystkie nasze sprzęty wolne są od zarazków, i co za tym idzie - patogen nie mógł pochodzić z naszego gabinetu. Prowadzenia takiego zeszytu wymaga również sanepid - pokazuje on że sterylizacja jest przeprowadzana regularnie, według wszelkich regulacji i wytycznych.

Taki dziennik możemy prowadzić w zwykłym, papierowym zeszycie lub w specjalnym dedykowanym do tego dzienniku. Gotowe dzienniki z wydrukowanym tabelkami i miejscami na dane możemy kupić w niektórych firmach drukarskich - pomogą one w sprawnym i zorganizowanym prowadzeniu historii sterylizacji.  Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby taki dziennik stworzyć samemu lub własnoręcznie wydrukować. Warto również pamiętać że należy dostosować swój zeszyt do posiadanego autoklawu, do jego pojemności a także w zależności od tego czy posiada opcję wydruku przygotować miejsce na ich wklejenie.

 

 

Konieczność prowadzenia tak zaawansowanej dokumentacji może zbudzić obawy szczególnie w osobach nie związanych z medycyną. Nie należy się jednak tego bać, producenci sprzętu do sterylizacji starają się zapewnić możliwie jak najwięcej udogodnień dla zwykłego użytkownika: zautomatyzowane sterylizatory z drukarkami, wygodne testy chemiczne i biologiczne, proste w użyciu opakowania a także gotowe wzory zeszytów do sterylizacji.

 

Jak prowadzić dziennik sterylizacji?

Aby wpis w dzienniku sterylizacji był kompletny muszą znaleźć się w nim następujące dane:

  1. Data sterylizacji
  2. Kolejny numer porządkowy sterylizacji
  3. Opis wsadu - lista wszystkich sterylizowanych elementów
  4. Nazwisko i podpis odręczny osoby przeprowadzającej sterylizację
  5. Informacje o parametrach sterylizatora z przeprowadzonego cyklu np. w formie wydruku z autoklawu
  6. Wskaźnik kontrolny - wynik kontroli chemicznej w formie nalepki zmieniającej kolor po udanej sterylizacji (podczas jednego cyklu należy umieścić w autoklawie dwa takie testy, po dwóch różnych stronach komory)
  7. Dodatkowo rekomenduje się również zapisywanie nazwisk osób leczonych konkretnymi narzędziami

 

Należy również pamiętać aby okresowo (co tydzień) przeprowadzać test biologiczny autoklawu. Polega on na wystawieniu na działanie sterylizacji próbki z bakteriami którą następnie trzeba oddać do sanepidu aby sprawdzić czy któreś z patogenów przeżyły. Wynik tego testu również należy umieścić w zeszycie. 

Trzeba także pamiętać że zgodnie z ustawą dokumentację sterylizacji należy przechowywać przez 10 lat, tak by mogła zostać wykorzystana w przypadku roszczeń pacjentów.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli są państwo zainteresowani którymś z wymienionych produktów 
zapraszamy do zakupów na naszej stronie lub do kontaktu telefonicznego!